Kerteminde – Fjord&Bælt, Denmark

Kerteminde

May 12, 2018

Hosted by The Wild Dolphins

Den 6. Årlige Empty The Tanks Worldwide Event!

Denne dag er for alle i hele verden for at stå op imod havpattedyr i fangenskab. Misbrug og udnyttelse af disse følsomme væsener har ingen plads i det 21. århundrede.

Den 12. maj 2018 vil protester og uddanelses arrangementer blive afholdt over hele verden foran havpattedyrsparker og akvarier. Hvis parken udnytter havpattedyr til underholdning og fortjeneste, så vil vi få folk ud for at skabe opmærksomhed. Vi har brug for din stemme, dine plakater og din dedikation til at se en ende på denne fangst industri.

Fjord og bælt centeret udnytter marsvin i deres park. Havpattedyr er alt for komplekse til at have et passende liv i fangenskab. De hører hjemme i det vilde – deres hjem!
Nu har de kun et marsvin tilbage og de vil nu skaffe et eller to mere. De vil vente til at et marsvin går i fiskernes net igen. Dette er bare IKKE acceptabel.
Det er tid til at empty the tanks!!!

Vores mål er at få Fjord&bælt til at blive et redningscenter for havpattedyr som det oprindeligt var planlagt.
Når dyrene er blevet raske, skal de sættes ud efter de er helt klar til det.
Det må ALDRIG blive til et fængel hvor de skal leve resten af deres liv i !!!

‪#‎EmptyTheTanks‬

Mere uddybende tekst:
Det er helt uacceptabelt at hente vilde marsvin i naturen for at de skal indgå i forsøg. Forvaltning af vilde marsvin kan fint foregå uden forsøg på 1-2 marsvin der holdes i fangenskab.

Der er ingen tvivl om at vi alle ønsker at marsvinene undgår fiskenes net. De forsøg Fjord og Bælt forestod omkring anvendelse af pingere for et årti siden, var uden tvivl nyttige, og vi har i dag, på baggrund af dette samt lignende og mere omfattende forskning i andre lande, en solid viden, som i dag anvendes i praksis flere steder, og tillige af vore organisationer foreslås inddraget i udvalgte områder i forbindelse med i den kommende opdaterede forvaltningsplan for marsvin. Vi er bekendt med, at deres marsvin i dag anvendes af studerende til forskellige forsøg omkring ekko-lokalisering, et emne som allerede er grundigt belyst gennem mange årtiers forskning. Vi har endvidere noteret os, at de seneste forskningsresultater fra danske marsvin, og som danner grundlaget for den kommende forvaltning, indeholder omfattende referencelister over forskningsresultater i ind og udland. Ingen af denne forskning er fra Fjord og Bælt centret.

Vor klare holdning er endvidere, at forskning ikke hverken kan eller skal forenes med udstilling, og at Fjord og Bælt på det sidste mere og mere udvikler sig til et “Seaworld”.
Marsvin der går i garn kan efter vor opfattelse i en kortere periode bringes ind og plejes, hvorefter de skal genudsættes.
Nu i 2018 er Fjord og Bælt centret, som nævnt, ved at udvikle sig fra en forskningsinstitution til et delfinarium, hvor man kan betale penge for at være i vandet sammen med marsvinene. For pengene man betaler, får man mulighed for at fodre og træne marsvinene, og man får lov til at røre ved de små hvaler.
Det har intet med forskning at gøre!!!!!!!
Desuden er det mange år siden at man gik bort fra at tro, at man kan bruge forskning i fangenskab til anvendt bevarelse af arter, da dyr i fangenskab ændrer deres adfærd radikalt. Hold af marsvinene på Fjord og Bælt centret har derfor efter vor opfattelse ingen videnskabelig værdi.

Vi erindrer også om at Fjord og Bælt centret to gange har forsøgt at etablere et delfinarium med “rigtige” delfiner i Kerteminde centeret, senest tilbage i 2006. Et projekt til 200 mil. kroner, som heldigvis blev stemt ned af byrådet.
Hvor skulle de delfiner komme fra?
Den eneste måde at få delfiner til landet er at de tages fra naturen, hvilket ikke er foreneligt med fredningsbestemmelserne i Danmark, EU og det faktum, at delfiner og andre truede dyrearter er omfattet af Washington-Konventionen (CITES). Dispensation kan ydes til seriøse forskningsinstitutioner, ikke til delfinarier.

Fangne delfiner fra udlandet, kommer fra steder, som Taiji i Japan. Her fanger man dem i en bugt, og derefter kommer repræsentanter fra zoologiske have og delfinarierne verden over, for at udvælge de delfiner, der ligner Flipper mest. For det er det folk vil se. Resten, der ikke bliver solgt, bliver slagtet brutalt ned, og det gælder også de små babydelfiner(kalve). Kødet bliver solgt til menneskeføde, som hestekød, hvalkød fra store hvaler og alt muligt andet.
Det er det Fjord og Bælt centret klart har ytret interesse for senest i 2006, og vi undrer os over om mon Syddansk universitet kan stå inde for dette?
Vi frygter at Fjord og Bælt centeret vil forsøge igen ude i fremtiden.

Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation (DOSO), der består af 22 danske dyrevelfærdsorganisationer, og hvor også vor forening er medlem, har som fælles politik, at vi er imod al fangenskabshold af vilde dyr.

Som vi har nævnt vil vi godt støtte at det fremover bliver en “plejestation” for skadesramte marsvin fra fiskernes garn eller andet. Men så skal det kun være det og ikke andet. Sådan var det også oprindelig tænkt, men det er fuldstændigt uansvarligt ikke at sætte dem fri igen, når de er blevet raske. I dette tilfælde har det været fire marsvin der holdes i fangenskab hvor den ene er født der. De to er fanget i 1997 i fiskenes bundgarn og den tredje er blevet fanget på samme måde i 2004.
Nu er der så kun en tilbage.

Vores krav er følgende:
At I optræner marsvinene og sælerne til at de kan klare sig selv ude i det fri på det åbne hav, og derefter befri dem.
Efterfølgende skal det kun være en plejestation, hvor de skadede marsvin og andre skadede havpattedyr, i en kortere periode bringes ind og plejes, hvorefter de skal genudsættes.
Der må aldrig være nogle der bliver der permanent, eller fremvises i shows som i et cirkus.

Med venlig hilsen
De vilde Delfiner